Hrvatsko gospodarstvo još nije spremno za europske poslove

Hrvatsko gospodarstvo još nije spremno za europske poslove

Gospodarske asocijacije i udruge moraju biti aktivni udionici kreiranja europskih poslova.
Praktično gledano, kandidati na listama za Europski parlament i cijele liste trebali bi biti pod rafalnom paljbom poslovnih interesa koji vide važnost europskih poslova i europskog tržišta.

See PDF

Leave a Reply