Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Zadnji čas da gospodarstvo iskoristi hrvatsko predsjedanje Vijećem EU

Izmjena Direktive o baterijama moguća je početkom 2020., tijekom hrvatskog predsjedanja.
Hrvatskoj industriji i privatnom sektoru ne preostaje više vremena žele li progurati neku temu u politički kalendar skupova predsjedanja.

See PDF

Leave a Reply